Hôm qua, thứ 6 - 15/07

20:00 - 15/07 CK
U19 Malaysia

2 - 0

U19 Lào
15:30 - 15/07 Giải ba
U19 Việt Nam

1 - 1

U19 Thái Lan

Thứ 4 - 13/07

20:00 - 13/07 BK
U19 Lào

2 - 0

U19 Thái Lan
87 - 13/07 BK
U19 Việt Nam

0 - 3

U19 Malaysia

Thứ 2 - 11/07

15:00 - 11/07 Bảng B
U19 Campuchia

1 - 4

U19 Đông Timor
15:00 - 11/07 Bảng B
U19 Malaysia

0 - 1

U19 Lào

Chủ nhật - 10/07

20:00 - 10/07 Bảng A
U19 Việt Nam

1 - 1

U19 Thái Lan
20:00 - 10/07 Bảng A
U19 Indonesia

5 - 1

U19 Myanmar
15:00 - 10/07 Bảng A
U19 Brunei

0 - 5

U19 Philippines

Thứ 7 - 09/07

19:00 - 09/07 Bảng B
U19 Đông Timor

3 - 4

U19 Malaysia
15:00 - 09/07 Bảng B
U19 Lào

3 - 1

U19 Singapore

Thứ 6 - 08/07

20:00 - 08/07 Bảng A
U19 Indonesia

5 - 1

U19 Philippines
17:00 - 08/07 Bảng A
U19 Thái Lan

2 - 0

U19 Brunei
15:00 - 08/07 Bảng A
U19 Việt Nam

3 - 1

U19 Myanmar

Thứ 5 - 07/07

19:00 - 07/07 Bảng B
U19 Lào

2 - 1

U19 Campuchia
15:00 - 07/07 Bảng B
U19 Malaysia

0 - 0

U19 Singapore

Thứ 4 - 06/07

20:00 - 06/07 Bảng A
U19 Thái Lan

0 - 0

U19 Indonesia
17:00 - 06/07 Bảng A
U19 Việt Nam

4 - 0

U19 Brunei
15:00 - 06/07 Bảng A
U19 Philippines

1 - 3

U19 Myanmar